Direct naar de inhoud van deze pagina

Wat is vrijwilligerswerk

Bij vrijwilligerswerk gaat het om onverplichte activiteiten. Je doet het in de tijd die jou schikt. Meestal is dat bij een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Dat kan zijn in de zorg, in welzijn, sport, cultuur en onderwijs. Maar het kan ook zijn dat je vrijwillig een of meer particulieren gaat helpen bij iets wat ze zelf niet (meer) kunnen, bijvoorbeeld klussen in huis of tuinieren.

Vrijwilligerswerk is dus altijd een eigen keuze. Het is voor veel mensen een prettige manier om vrije tijd te besteden, om nieuwe mensen te ontmoeten, ervaringen op te doen en zichzelf te ontwikkelen. Het is een manier om mee te doen in de samenleving. Vrijwilligerswerk kan soms je kansen op betaald werk vergroten.

Niet vrijblijvend

Vrijwilligerswerk is dan wel onverplicht, maar meestal niet vrijblijvend! Wel kan je van tevoren alles met elkaar afspreken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over:

  • de werkzaamheden,
  • de inzet,
  • de inwerktijd,
  • de uren,
  • de begeleiding

Je kunt werken in teamverband of zelfstandig, een paar uurtjes in de maand of enkele dagdelen in de week, voor een korte of langere tijd. En alles daar tussenin.

Je kunt wel of niet begeleid worden of bepaalde cursussen gaan volgen. Net zoals je dat samen overeen komt.

Voor beide partijen is het prettig om die gezamenlijke afspraken altijd na te komen. Dan kun je op elkaar vertrouwen.

Om die reden sluiten sommige organisaties met hun vrijwilligers een vrijwilligerscontract af.

Vrijwilligerswerk met een uitkering

Vrijwilligerswerk kan een goede stap zijn op weg naar betaald werk. Het UWV zal dit in veel gevallen stimuleren. Hierlees je er meer over.


Andere interessante onderwerpen: Verzekeringen, vergoedingen & VOG