Direct naar de inhoud van deze pagina

Uitkering en vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk kan een goede stap zijn op weg naar betaald werk. Het UWV zal dit in veel gevallen stimuleren.

Sinds 1 januari 2015 is er wel de Participatiewet, waardoor er bijvoorbeeld een arbeidsverplichting is voor alle bijstandsgerechtigden. De gemeente moet dan de uitkering verlagen als mensen hier niet aan voldoen. De Participatiewet heeft ook gevolgen voor de arbeidsverplichtingen van Wajongers en Wsw'ers.

Het betekent dat je bij je uitkering wel vrijwilligerswerk mag doen, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Wij adviseren dan ook om altijd eerst contact op te nemen met het UWV als je vrijwilligerswerk wilt doen. Daar kan men je het beste adviseren en informeren over de details.

Over het algemeen moet je met een uitkering voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het vrijwilligerswerk mag je re-integratie niet in de weg staan
  • Werk waarvoor je niet betaald krijgt
  • Werk dat je doet voor een kerk, moskee of een maatschappelijke organisatie
  • Werk dat een ander niet eerder voor loon deed

Voor je vrijwilligerswerk naast een uitkering mag je ook een onkostenvergoeding krijgen. Het UWV weet wanneer dit invloed heeft op je uitkering. In principe mag je een maximaal bedrag ontvangen van €150,- per maand en per kalenderjaar €1500,-.

Naast je AOW en een eventueel pensioen mag je alle soorten vrijwilligerswerk gaan doen.